Veelgestelde vragen

VOOR HUURDERS VAN GROEN WONEN VLIST
VOOR HUURDERS VAN GROEN WONEN VLIST

Vraag & Antwoord

 1. Wat zijn de voordelen van zonnepanelen?
  Het zelf opwekken van elektriciteit met zonnepanelen is heel gewoon geworden. Zonnepanelen hebben de volgende voordelen:
  • Gegarandeerde besparing op uw energierekening;
  • Goed voor mens en milieu;
  • Minder afhankelijk van prijsstijgingen energieleverancier;
 2. Werken de zonnepanelen onder alle weersomstandigheden?
  Bij helder weer is de elektriciteitsopbrengst het hoogst. Een zonnepaneel werkt ook wanneer het bijvoorbeeld bewolkt is. Zelfs als het vriest en de panelen niet besneeuwd zijn, doen de zonnepanelen keurig hun werk. Als er onvoldoende licht op de panelen valt, produceren ze geen stroom, ook ’s nachts niet.
 3. Kan de bliksem inslaan in zonnepanelen?
  Zonnepanelen trekken geen bliksem aan. Net als bij andere huishoudelijke apparaten is het mogelijk dat een omvormer defect raakt door blikseminslag vlakbij de installatie.
 4. Is er risico op brand met zonnepanelen op mijn dak?
  Het Solarteam is een erkend installatiebedrijf. Alle monteurs zijn opgeleid en gediplomeerd en werken volgens vastgestelde veiligheidsnormen. De zonnepanelen worden ‘op-dak’ gemonteerd. Dat betekent dat de zonnepanelen op een aluminium montagesysteem bovenop het dak worden aangebracht (niet in het dak). De monteur maakt de bekabeling aan de onderkant van de rails vast, zodat er geen water in de stekkers kan komen. De doorvoeren worden zodanig gemaakt dat er zo min mogelijk kans is op schade door bijvoorbeeld wind. De aansluiting van de omvormer naar de meterkast is veilig. De spanning kan van de omvormer af wanneer dat nodig is. Een kans op brand (net als met bliksem) bestaat altijd, maar de experts van het Solarteam doen er alles aan om dit niet te laten gebeuren.
 5. Wat gebeurt er met de opgewekte elektriciteit als u niet thuis bent en het zonnig is?
  Als uw zonnepanelen meer energie hebben opgewekt dan u zelf heeft gebruikt, dan wordt die energie automatisch terug geleverd aan het openbaar net. Het verschil wordt verrekend op uw energienota. Dit heet salderen.
 6. Wat voor soort stroom produceren zonnepanelen?
  Zonnepanelen produceren gelijkstroom. De omvormer, die bij u geplaatst wordt, zet de stroom om in wisselstroom. Dat is bruikbare stroom die gebruikt kan worden voor huishoudelijke apparaten.
 7. Maakt de omvormer geluid?
  De omvormer maakt nauwelijks geluid. ’s Nachts is de omvormer niet actief, omdat de omvormer alleen werkt als de zonnepanelen energie opwekken.
 8. Hoe kunt u zien wat uw zonnepanelen hebben opgewekt in een bepaald jaar?
  Zodra het systeem in werking is, dan kunt u de hoeveelheid opgewekte zonne-energie aflezen op de omvormer.  In combinatie met de monitoring app van DataWattch, dat onderdeel uitmaakt van het pakket, kunt u daarnaast ook de prestaties eenvoudig volgen vanaf uw smartphone of tablet. Met deze app kunt u zien hoeveel stroom uw zonnepanelen opwekken per dag, maand, jaar en totaal. Tijdens de oplevering geeft u uw emailadres door aan onze monteur. Na ongeveer twee weken ontvangt u op uw emailadres een bevestiging met een login. U maakt via deze email uw account aan en vervolgens kunt u vanaf dat moment door in te loggen uw eigen opwek bekijken.
 9. Is een slimme meter verplicht?
  Als uw huidige meter niet geschikt is voor het meten van de teruggeleverde zonne-energie, dan neemt de netbeheerder zelf contact met u op om gratis een slimme meter te installeren. Wij attenderen u erop dat een slimme meter in de toekomst door de overheid verplicht gesteld gaat worden.
 10. Moet een speciale aansluiting in de meterkast worden geïnstalleerd?
  Om de zonnepanelen aan te sluiten op de elektrische installatie van uw woning, brengt het Solarteam een extra eindgroep (aardlekautomaat) aan in/of naast uw installatiekast in de meterkast.

De plaatsing van zonnepanelen

 1. Wat gebeurt er in 2023, als de salderingsregeling verandert?
  In 2023 wordt de salderingsregeling, zoals die nu is, vervangen door een andere regeling. Het is nog niet duidelijk hoe die nieuwe regeling er uit zal zien. Zodra de regering daarover een besluit heeft genomen, past Groen Wonen Vlist haar beleid daarop aan. Uitgangspunt voor Groen Wonen Vlist is dat duurzaamheid en betaalbaarheid voorop staan, waarbij het voor de huurders aantrekkelijk moet blijven om zonnepanelen te laten plaatsen.
 2. Klopt het dat de energieleverancier weinig betaalt voor de teruggeleverde stroom?
  Nee. Sinds 1 januari 2014 zijn alle energieleveranciers verplicht om duurzame energie onbeperkt te salderen (ofwel: de geleverde energie te verrekenen met de afgenomen energie). Voor een eventueel overschot (als u meer levert aan het openbaar net dan u verbruikt) moeten energieleveranciers u een ‘redelijke’ vergoeding geven.
 3. Mag de gemeente zonnepanelen meetellen bij de WOZ-waarde?
  Publicatie Vereniging Eigen Huis (12-9-2018):
  Als een woning zonnepanelen op het dak heeft en deze zijn bestemd om te blijven, dan worden de zonnepanelen onderdeel van de woning, volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit betekent dat de gemeente in de WOZ-waardevaststelling rekening moet houden met de aanwezigheid van de zonnepanelen. Dat kan tot een hogere WOZ-waarde leiden.

  De toezichthouder op de WOZ-uitvoering zegt dat de aanwezigheid van zonnepanelen niet automatisch betekent dat de WOZ-waarden extra zullen stijgen. Gemeenten kennen vaak geen afzonderlijke waarde toe aan de zonnepanelen. De hogere waarde zou moeten blijken uit de verkoopprijzen van referentiewoningen met zonnepanelen. Die referentiewoningen zijn er lang niet altijd. Ook kan het zijn dat de gemeenten nog niet bekend zijn met de aanwezigheid van zonnepanelen. In dat geval zal de gemeente er ook nog geen rekening mee hebben gehouden in de WOZ-waarde.

  Verschillende gemeentefracties hebben hun verontwaardiging uitgesproken naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof. De aanwezigheid van zonnepanelen zou niet mogen leiden tot een hogere WOZ-waarde en een hogere belastingaanslag. De staatssecretaris is om opheldering gevraagd.

 4. Wat is CPI?
  CPI staat voor consumentenprijsindex. De CPI wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend en gepubliceerd. Meer informatie hierover vindt u op www.cbs.nl.