Uw woning lijkt geschikt en dan?

Voor huurders van Cazas Wonen
Voor huurders van Cazas Wonen

Uw woning lijkt geschikt, en dan?

Ik huur een eengezinswoning

 • Wanneer uw woning aan de beurt is, ontvangt u een informatiepakket met inschrijvingsformulier van het Solarteam. Hierbij volgen wij onze wijkplanning.
 • Is uw woning geschikt voor zonnepanelen en bent u akkoord met het voorstel? Dan tekent u een akkoordverklaring voor de plaatsing van de zonnepanelen en de daarbij horende servicekosten.
 • De zonnepanelen worden per straat en per wijk geplaatst.

Ik huur een appartement: het gebouw heeft minder dan vier verdiepingen

 • Het Solarteam inventariseert de technische aspecten van het gebouw. Er wordt gekeken hoeveel zonnepanelen per huurder aangeboden kunnen worden en wat de besparingsopbrengst is.
 • Is het dak geschikt en zijn er geen belemmeringen? Dan ontvangt u een informatiepakket van het Solarteam.
 • Omdat u het dak deelt met uw boven- en onderburen, is er 70% instemming nodig om de zonnepanelen te mogen plaatsten. Het Solarteam inventariseert of er voldoende huurders zijn die mee willen doen.
 • Hebben zich voldoende (minimaal 70%) huurders aangemeld, dan tekent u voor het plaatsen van de zonnepanelen en de vastgestelde verhoging van de servicekosten.
 • De zonnepanelen worden op uw individuele meter aangesloten.

Ik huur een appartement: het gebouw heeft vier of meer verdiepingen

 • Het Solarteam inventariseert de technische aspecten van het gebouw. Er wordt gekeken hoeveel zonnepanelen op het dak geplaatst kunnen worden en wat de besparingsopbrengst is.
 • Is het dak geschikt en zijn er geen belemmeringen? Dan ontvangt u een aankondigingsbrief van het Solarteam wanneer de zonnepanelen worden geplaatst.
 • U hoeft zelf geen actie te ondernemen.
 • Het Solarteam plaatst de zonnepanelen en deze worden aangesloten op de collectieve elektriciteitsmeter.
 • De energiebesparing wordt verrekend in de servicekosten (het energiedeel van de servicekosten wordt lager).