Onze visie

VOOR BEWONERS VAN DE GEMEENSCHAP
VOOR BEWONERS VAN DE GEMEENSCHAP

Visie van De Gemeenschap op zonnepanelen

Wij hebben de overtuiging dat er iets moet gebeuren aan de manier waarop wij nu omgaan met energie en het effect dat dat heeft op onze aarde. We lopen daarom voorop in het verduurzamen van onze woningvoorraad en hopen in 2019 gemiddeld label B te behalen. Daarnaast zijn we bezig met diverse pilots op het gebied van duurzaam vastgoed maar ook met betrekking tot aardgas-loze wijken en samenwerking (inclusief bewonersparticipatie) op het gebied van duurzaamheid.

Naast de verantwoordelijkheid die wij hebben voor het verduurzamen van ons vastgoed zodat het toekomstbestendig is vanuit de diverse doelstellingen die zijn geformuleerd op het gebied van verduurzaming, zijn wij ook verantwoordelijk voor betaalbaarheid van wonen vanuit de woonlasten. Daarnaast voelen wij ons ook verantwoordelijk voor een stukje bewustwording van onze bewoners met betrekking tot verduurzaming. Wij begrijpen dat verduurzaming niet voor iedereen een thema is dat leeft en dat niet iedereen de middelen heeft om zelf duurzamer te leven. Dat kan immers ook best wat geld kosten.

In juni 2017 heeft de Huurcommissie in haar beleidsboek Nutsvoorzieningen & Servicekosten dat zonnepanelen als roerende goederen mogen worden beschouwd en daardoor in de servicekosten mogen worden verrekend. Voor de Gemeenschap een reden om onze bewoners van eengezinswoningen het aanbod te doen voor plaatsing van zonnepanelen vanuit het belang dat wij hechten aan verduurzaming, betaalbaarheid en bewustwording.