Huurders van GroenWest

Voor huurders van GroenWest
Voor huurders van GroenWest

Bespaar maandelijks op uw energierekening

GroenWest helpt u slim geld te besparen met aandacht voor het milieu. Op dit moment zijn bijna 800 huurders van GroenWest al aangesloten op zonnepanelen. Zij besparen nu al op hun energierekening. Wij hebben ook voor u een aantrekkelijk voorstel waarbij de kosten lager zijn dan het bedrag dat u aan stroom bespaart. U houdt geld over en bent dus altijd in het voordeel!

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor zonnepanelen op uw dak of wilt u meer informatie? Leest u dan de onderstaande informatie op deze pagina. Het Solarteam neemt dan binnen 4 weken na uw aanmelding contact met u op voor meer informatie en verdere afspraken. Zo moet er worden beoordeeld of het dak van uw woning geschikt is en of de ligging van de woning ten opzichte van de zon gunstig genoeg is om voldoende zonne-energie op te wekken.

Wat leveren zonnepanelen op?

GroenWest vraagt een vergoeding voor de helft van de geschatte besparing. De vergoeding betaalt u via de servicekosten, die buiten de jaarlijkse huurverhoging vallen.

Elk zonnepaneel levert minimaal 200kWh[1] per jaar op. Met 200kWh per jaar kunt u bij de gemiddelde huidige elektriciteitsprijs €40,00 per paneel op uw jaarlijkse energierekening besparen. De minimale opbrengst en de servicekosten bij de zonnepanelen per maand zijn hieronder per pakket weergegeven.

Afhankelijk van hoeveel panelen er op uw dak passen, beslist u uiteindelijk zelf voor hoeveel panelen u kiest. Als uw woning een gunstige ligging heeft, zoals bij een dak op het zuiden, wekken de panelen nog meer op dan 200kWh per stuk. Dit extra voordeel is helemaal voor u.

Gaat u akkoord met het plaatsen van zonnepanelen, dan tekent u hiervoor een akkoordverklaring.

Panelenpakket Minimale opbrengst per maand Servicekosten per maand [2]  U houdt minimaal over per maand
6 zonnepanelen € 20,00 € 10,00 € 10,00
8 zonnepanelen € 26,67 € 13,33 € 13,33
10 zonnepanelen € 33,34 € 16,67 € 16,67

[1] U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
[2] Prijspeil juli 2017, wordt jaarlijks geïndexeerd conform CPI (consumentenprijsindex)

Ontvangt u huurtoeslag? Aanpassen maandbedrag energieleverancier? Klik Hier
Wat zijn de gevolgen voor mijn huurtoeslag?
Als uw huur of eventuele servicekosten wijzigen, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Bij zonnepanelen in de servicekosten, kunt u mogelijk meer huurtoeslag ontvangen dan u nu al krijgt. Hiervoor moet u de wijziging doorgeven aan de belastingdienst.

Mijn huur komt samen met deze servicekosten boven de maximale huurgrens
Dit heeft geen effect op uw huurtoeslag. Dan houdt u recht op huurtoeslag als u in de maand voor de servicekosten wel huurtoeslag kreeg voor die woning. De maximale huurgrens in 2017 is € 414,02 als u jonger bent dan 23 jaar en € 710,68 als u 23 jaar of ouder bent. Voor het deel boven de maximale huurgrens, krijgt u geen huurtoeslag.

Tip: Aanpassen maandbedrag bij uw energieleverancier
U bent op de hoogte gesteld van de gemiddelde besparing per huishouden door het gebruik van zonne-energie. Daarmee kunt u dit bespaarde bedrag direct in mindering brengen op uw maandelijkse energielasten door het voorschot bij uw energieleverancier te verlagen. Dit is niet verplicht! Kiest u hier niet voor, dan wordt bij de jaarlijkse afrekening het teveel betaald bedrag terug gestort op uw rekening. De keuze is aan u als huurder of u de mindering direct maandelijks wilt ontvangen of bij de eindafrekening.

Uw woning lijkt geschikt en dan?

Ik huur een eengezinswoning

 • U ontvangt een aankondigingsbrief van ons.
 • U vraagt zonnepanelen aan bij Het Solarteam
 • Het Solarteam beoordeelt de woning en besparingsopbrengst
 • Als het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen, dan tekent u voor het plaatsen van de zonnepanelen en de vastgestelde (verhoging van de) servicekosten.
 • De zonnepanelen worden geplaatst.

 

Ik huur een appartement: het gebouw heeft minder dan vier verdiepingen

 • U ontvangt een aankondigingsbrief van ons.
 • U meldt zich aan bij Het Solarteam.
 • Het Solarteam inventariseert of er voldoende huurders zijn die mee willen doen.
 • Het Solarteam beoordeelt technische aspecten van het gebouw en de besparingsopbrengst.
 • Als het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen en voldoende huurders zich hebben aangemeld, dan tekent u voor het plaatsen van de zonnepanelen en de vastgestelde verhoging van de servicekosten.
 • Per woning worden minimaal vier zonnepanelen geplaatst.
 • De zonnepanelen worden op uw individuele meter aangesloten.

Ik huur een appartement: het gebouw heeft vier of meer verdiepingen

 • Uw ontvangt een aankondigingsbrief van ons als op uw gebouw zonnepanelen worden geplaatst.
 • U hoeft zelf geen actie te nemen.
 • GroenWest plaatst zonnepanelen.
 • De zonnepanelen worden aangesloten op de collectieve elektriciteitsmeter.
 • De energiebesparing wordt verrekend in de servicekosten (het energiedeel van de servicekosten wordt lager).

Makkelijk terugverdienen met zonnepanelen!

Vooruitlopend op het project ‘Zonnepanelen’ werden de afgelopen tijd al op een aantal plekken zonnepanelen geplaatst. Onder andere bij de familie Voorsluys in Abcoude. Wij gingen bij hen langs.

Jan Voorsluys vertelt: “Bij ons in het complex zijn alle woningen voorzien van zonnepanelen. Het is een mooie aanblik, want alle woningen zien er nu hetzelfde uit. Tijdens het proces werden de bewoners ontzettend goed door GroenWest geïnformeerd.”

Scorebord
“Er was een bouwkeet geplaatst waar de bewoners uitgenodigd werden om uitleg te krijgen. En wat heel leuk was, was het scorebord. Daarop kon je zien hoeveel energie er al was opgewekt met de geplaatste zonnepanelen. Volgens mij heeft dat een aantal bewoners echt over de streep getrokken!”

Er is ook een ‘slimme meter’ geplaatst en via een app kunnen de bewoners in de gaten houden hoeveel energie er door de zonnepanelen is opgewekt en hoeveel ze verbruikt hebben. Als er stroom overblijft dan wordt dat aan de energiemaatschappij terug geleverd. Hiervoor krijgen de bewoners een vergoeding van de energiemaatschappij.

Jan Voorsluys: “We betalen voor de zonnepanelen wel iets meer huur, maar dat verdienen we makkelijk terug. De berekeningen die gemaakt waren door GroenWest waren best voorzichtig. In werkelijkheid verdienen we echt veel meer terug met de zonnepanelen!’’

WIJKPLANNING 'OPEN DAGEN' EENGEZINSWONINGEN

Grote belangstelling
Vanwege de grote belangstelling gaat het Solarteam de komende vier jaar wijkgericht aan de slag met de eengezinswoningen. In de wijken organiseert het Solarteam ‘Open Dagen’ om bewoners te informeren over de mogelijkheden. Tijdens deze ‘Open Dagen’ kunnen de bewoners zich laten adviseren en direct inschrijven voor het programma. Na inschrijving plannen wij de plaatsing van de zonnepanelen wijkgericht in bij meerdere bewoners tegelijk.

Wanneer zijn er Open Dagen bij u in de buurt?
Door hieronder uw postcode in te voeren, ziet u in welk kwartaal wij Open Dagen organiseren bij u in de buurt. Een paar weken van tevoren ontvangt u van het Solarteam een uitnodiging met meer informatie. U hoeft dus zelf niets te doen. De wijkplanning is onder voorbehoud. Wijzigt de planning, dan passen wij deze aan op onze website.

Staat uw postcode er niet tussen? Dan zijn er 4 opties:

1.      Uw woning is niet geschikt voor zonnepanelen.
2.      Uw woning staat mogelijk gepland voor onderhoud bij GroenWest en worden de zonnepanelen pas op dat moment aangeboden.
3.      U woont in een hoogbouwcomplex met meer dan 4 woonlagen. In dat geval worden de zonnepanelen collectief geplaatst.
4.      U woont in een meergezinswoning ofwel een hoogbouwcomplex tot 4 woonlagen. Hierbij is voor de keuze van zonnepanelen 70% draagvlak nodig van alle bewoners in het wooncomplex.

De planning van deze laatste 3 opties is bij het Solarteam niet bekend en deze wordt niet via de postcodezoeker op de website van het Solarteam gepubliceerd. Via de postcodezoeker kunnen alleen huurders van eengezinswoningen, die op individuele basis kunnen kiezen voor zonnepanelen, hun wijkplanning inzien.