Zonnepanelen bij Groen Wonen Vlist

SAMEN DUURZAAM INVESTEREN

Groen Wonen Vlist heeft vanuit de overheid de taak gekregen om haar woningen energiezuiniger te maken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen zoals het realiseren van energiezuinige nieuwbouw “nul op de meter” woningen, of het aanbrengen van dak-, vloer- of gevelisolatie. Een andere manier is het plaatsen van zonnepanelen. Daarmee wordt de woning niet energiezuiniger, maar het levert wel een besparing op de energierekening op.

Wij hebben in het Solarteam een ervaren contractpartner gevonden die onze ambitie, om op daarvoor geschikte daken zonnepanelen te plaatsen, samen met ons gaat realiseren.

DAK GESCHIKT?

Het Solarteam onderzoekt eerst of uw woning geschikt is om zonnepanelen op aan te brengen. Is uw dak geschikt? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een informatiedag. Deze informatiedagen organiseren wij verspreid door het jaar heen.

Staat uw woning in de nabije toekomst gepland voor (groot) onderhoud, dan nemen wij de optie zonnepanelen mee binnen het onderhoudsproject.

INVESTERING

Groen Wonen Vlist stimuleert het aanbrengen van zonnepanelen door € 1.000,- per aangebrachte installatie voor eigen rekening te nemen. Hiermee verwachten wij het extra aantrekkelijk te maken voor bewoners om te kiezen voor zonnepanelen.

Bewoners hoeven niet zelf te investeren bij de keuze voor zonnepanelen! Het enige dat wordt gevraagd is een bijdrage in de servicekosten, omdat de bewoner de zonnepanelen huurt. Verder zijn er géén aanvullende of verborgen kosten. Bovenaan staat de besparing voor de huurder. Groen Wonen Vlist blijft de eigenaar van de zonnepanelen en is samen met het Solarteam verantwoordelijk voor de plaatsing en het onderhoud.

Wij hopen uw interesse te hebben gewekt om samen met ons duurzaam te investeren. Dat is niet alleen goed voor het klimaat maar ook voor uw portemonnee!

Bij de familie Benthem (Horstacker 15-14) liggen acht zonnepanelen op het dak.

Bij Jaap Gersie (Queenstraat 55 in Lent) liggen de zonnepanelen op het platte dak.

De corporatie werkte in dit project samen met Het Solarteam. Zij zijn expert op het gebied van zonnepanelen. Het Solarteam gaat in de toekomst verder voor Woonwaarts om een vervolg te geven op het project Zonnepanelen.