De Solarwijk®

De Solarwijk

Het Solarteam werkt voor de uitrol van zonnepanelenprogramma’s van onze opdrachtgevers met een wijkgerichte aanpak: de Solarwijk. Het Solarteam focust zich op het brengen van de juiste informatie op het juiste moment via het juiste middel. Wij hebben hiervoor een bouwstenenmodel ontwikkeld. Dit model volgt de route van ontvankelijkheid naar enthousiasme en van draagvlak tot akkoord. Elke bouwsteen heeft een belangrijke functie. Eerst maken wij bewoners bewust en creëren wij een positieve belangstelling voor zonnepanelen. Wij maken het tastbaar door in de wijk samen te werken met enthousiaste bewoners (de early adapters). Wij voorzien de woning van deze bewoners, onze Solar Ambassadeurs, van zonnepanelen en nodigen de wijkbewoners uit om tijdens ‘open dagen’ te komen kijken. Ons team informeert en enthousiasmeert, geeft antwoord op vragen en legt uit wat de voordelen zijn van zonne-energie. Bewoners kunnen zich direct inschrijven bij onze Solar Consulent en meedoen met het programma. Bewoners tekenen voor akkoord en wij maken een afspraak voor de plaatsing. Bij de oplevering krijgen de bewoners van onze Solar Monteur een persoonlijke toelichting over het gebruik van de installatie, ontvangen een duidelijke handleiding en wij sluiten af met een klanttevredenheidsonderzoek. Zo is onze cirkel rond van de wijkgerichte aanpak, die zijn succes al vele malen heeft bewezen!