Samenwerking Cazas Wonen en Solarteam BV: een wijkgerichte aanpak

Voor woningcorporatie Cazas Wonen is het Solarteam al vaste ketenpartner voor de realisatie van haar zonnepanelenprogramma. Het doel is om vanaf het najaar van 2017 in vier jaar tijd ruim 5.600 woningen te voorzien van zonnepanelen. Met dit omvangrijke programma wordt niet alleen een positieve bijdrage geleverd aan het klimaat, maar worden ook de woonlasten voor huurders verlaagd.

Het Solarteam gaat de komende vier jaar wijkgericht aan de slag in het Groene Hart in opdracht van Cazas Wonen. Zij begint op korte termijn met de voorlichting van de huurders. Voor de daadwerkelijke uitrol gaat Het Solarteam de wijk in met modelwoningen en enthousiaste bewoners die ambassadeur willen zijn voor hun wijk. Zo wordt de uitrol gebiedsgericht aangepakt, waarbij er kwaliteit wordt geboden met aandacht voor de wijk en de individuele huurder.

Lagere woonlasten, beter milieu!
Met het plaatsen van zonnepanelen besparen huurders op hun energierekening. Deze besparing wordt gedeeld tussen de huurder en Cazas Wonen. Bij appartementengebouwen van vier verdiepingen of meer wordt er aangesloten op de collectieve meter. “Het plaatsen van de zonnepanelen levert niet alleen een bijdrage aan een verlaging van de CO2-uitstoot. Het heeft ook een positief effect op de woonlasten van onze huurders”, aldus Marissa van Groenestijn (senior procesleider Cazas Wonen). “De berekeningen die gemaakt waren door Cazas Wonen waren best voorzichtig. We betalen een vergoeding, maar in werkelijkheid verdienen we echt veel meer terug met de zonnepanelen!”, aldus een tevreden bewoner uit Abcoude.

De wijkgerichte aanpak