Wijkgerichte aanpak zonnepanelen Cazas Wonen succesvol

Wijkgerichte aanpak zonnepanelen Cazas Wonen succesvol

Huurders eengezinswoningen kiezen bewust voor zonne-energie

Een jaar geleden is Cazas Wonen een omvangrijk zonnepanelenprogramma gestart. Projectpartner ‘het Solarteam’ is de wijken ingegaan om bewoners te informeren en enthousiasmeren om mee te doen. Een jaar later zijn na een vliegende start acht wijken in het Groene Hart bezocht, meer dan 1.000 individuele aansluitingen gerealiseerd, zes hoogbouw complexen op de collectieve meter aangesloten en in totaal ruim 5.500 zonnepanelen geplaatst. Ook mevrouw Kuijt uit Mijdrecht doet mee: “Ik kies voor zonnepanelen omdat het hoog tijd is, dat we allemaal naar vermogen in actie komen om de CO2-uitstoot te verminderen.”

Zonnepanelen; een bewuste keuze
De belangstelling van huurders voor zonnepanelen is groot. Huurders melden zich spontaan aan bij het Solarteam en de opkomst tijdens de Open Dagen in de wijken is hoog. Karin Cramer (communicatiecoördinator) is blij met het resultaat tot nu toe: “Het valt op dat bewoners zich heel goed laten informeren en steeds bewuster kiezen voor zonnepanelen. Niet alleen vanwege de besparing die het oplevert, maar ook écht omdat zij een steentje willen bijdragen aan het milieu. Die laatste motivatie hoorde je een aantal jaar geleden nog niet zo sterk als nu. Een goede ontwikkeling.”

De hoogste tijd
Mevrouw Kuijt uit Mijdrecht is zo’n bewuste huurster: “Ik kies voor zonnepanelen omdat het de hoogste tijd is dat we in actie komen om de CO2-uitstoot te verminderen. Je kunt het niet meer naast je neerleggen. Ik kies al meer dan 40 jaar voor bewust eten, bewust omgaan met energie, zo min mogelijk verspillen, duurzaam leven, meer delen. Ik ben blij dat wij nu de omslag maken en dat verandering van leefstijl geen taboe meer is. Zelfs onze kinderen gaan ervoor de straat op. Prachtig toch!”

Samen verduurzamen voor onze huurders
“Wij vinden het ontzettend belangrijk om het energieverbruik van onze woningen te verlagen. Dit doen we in de eerste plaats voor onze huurders, want een duurzame woning zorgt voor méér wooncomfort en beheersbare woonlasten. Door onze woningen te verduurzamen, duurzaam te onderhouden én duurzaam te bouwen zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties prettig kunnen wonen”, aldus Karin Verdooren. Cazas Wonen vindt het belangrijk om bewoners nauw te betrekken bij die verduurzamingsprocessen, goed te luisteren naar hun wensen en ervaringen. “Immers, we verduurzamen hun thuis. Het zonnepanelenprogramma is daar een prachtig voorbeeld van.”

2018 (nu al) droomjaar voor zonnepaneel-eigenaren

2018 (nu al) droomjaar voor zonnepaneel-eigenaren

De herfst is nog jong, het einde van het jaar nog best ver weg, en toch hebben veel eigenaren van zonnepanelen nu al de totale opbrengst van vorig jaar gehaald of zelfs overtroffen.

De gemiddelde opbrengst van 2018 ligt tot nu toe aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. En nog hoger vergeleken met het langjarig gemiddelde van 1981 tot 2010. Dat blijkt uit afzonderlijke berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en de Universiteit Utrecht, op verzoek van de NOS.

“Met ook nog de afgelopen zonnige oktoberweken gaan we echt toe naar een recordopbrengst”, zegt Wilfried van Sark, hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit Utrecht.

In de periode januari tot en met midden oktober, brachten zonnepanelen vergeleken met het langjarig gemiddelde zo’n tien tot vijftien procent meer op, afhankelijk van waar je woont in Nederland.

“Ik mag niet klagen”, zegt Peter Kuijlaars. Sinds vijf jaar prijken er twaalf zonnepanelen op het dak van de familie Kuijlaars in Etten-Leur. “Het gaat uitstekend met de opbrengst. De afgelopen drie jaren waren al goed, maar dit jaar lijkt een nieuw record te worden.”

Dat denkt ook Pierre Gerrissen, van het bedrijf dat de opbrengst van de zonnepanelen bij Kuijlaars monitort. Zijn bedrijf monitort de prestaties van zo’n 6000 zonnepaneel-installaties in Nederland. “Veel van onze klanten zitten nu al op de voorspelde jaaropbrengst.”

Kou en felle zon is het best
De meeropbrengst van dit jaar lijkt vooral te danken aan een opvallend hoge opbrengst in de maanden mei en juli. In juni, augustus en september was de opbrengst gemiddeld. Ook in februari was de opbrengst opvallend hoog.

Het is niet zo dat een lange, warme zomer automatisch betekent dat zonnepanelen bovengemiddeld presteren. Zonnepanelen zijn namelijk blij met zon, maar niet per se met warmte, legde Wim Sinke eerder bij ons uit. Als hoogleraar zonne-energie (UvA) is hij tevens verbonden aan TNO.

De perfecte combinatie voor maximale opbrengst is kou en felle zon. Maar omdat de zon vaker en langer schijnt in de zomer, weegt dat voordeel ruimschoots op tegen het nadeel van hitte. “We hebben in een aantal maanden van dit jaar aanzienlijk meer zonlicht gehad dan andere jaren. De winst die je krijgt door dat extra zonlicht, is veel hoger dan het negatieve effect van de warmte”, zegt Sinke.

570 euro per jaar
Naar schatting liggen er inmiddels ruim 12 miljoen zonnepanelen in Nederland. Verspreid over huizen, in weilanden etc. Het aantal huishoudens met zonnepanelen is in een paar jaar tijd flink gestegen en wordt inmiddels geschat op bijna 700.000, zo’n tien procent van het totaal aantal huishoudens.

Hoe merken die huishoudens zo’n goed zonne-energie jaar in hun portemonnee? “Normaal levert een set van tien zonnepanelen zo’n 500 euro per jaar op, dit jaar zal dat zo’n 70 euro meer zijn”, zegt Puk van Meegeren, energieadviseur bij Milieu Centraal.

“Als je vaker, langere tijd, zulke condities hebt, zal dat zich dus ook vertalen naar een kortere terugverdientijd van de investering in de panelen”, zegt Van Meegeren. “Maar het is natuurlijk niet gezegd dat volgend jaar hetzelfde gaat zijn”.

Aantrekkelijk
Op dit moment is het nog zo dat de zogeheten salderingsregeling het financieel aantrekkelijk(er) maakt om te investeren in zonnepanelen. Daardoor krijgen zonnepaneel-eigenaren nu nog een gunstige vergoeding als zij meer stroom opwekken dan ze zelf nodig hebben en deze stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Maar de regering vindt die regeling te duur worden. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is aan het kijken hoe hij die kan versoberen. Een nieuwe regeling had moeten ingaan in 2020, maar dat wordt waarschijnlijk op zijn vroegst 2021. De huidige regels blijven dus nog zeker twee jaar bestaan, ook voor mensen die nu zouden willen beginnen met zonnepanelen.

“Het gaat de regering trouwens niet alleen om geldbesparing”, zegt Wim Sinke. “Als we naar grootschalige toepassing willen, is het goed om het eigen gebruik van zelf opgewekte stroom zo groot mogelijk maken. Daar is nu geen financiële prikkel voor, omdat je net zo veel terugkrijgt voor teruggeleverde, als voor zelf gebruikte stroom.”

Minister Wiebes schat dat met de nieuwe regeling huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken, hun investering in zonnepanelen, nog steeds in ongeveer zeven jaar kunnen terugverdienen. Hoe de nieuwe regeling er verder uit komt te zien, is nog niet duidelijk.

Minister Wiebes: salderingsregeling zonnepanelen vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar

 

Minister Wiebes: Salderingsregeling zonnepanelen vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar.   – Solar Magazine

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie en de terugverdientijd blijft daarbij circa 7 jaar.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang. Zou Wiebes de salderingsregeling niet vervangen, dan zou de terugverdientijd volgens de minister voor zonnepanelen in 2025 gedaald naar 4 jaar zijn gedaald en zou er daarmee overstimulering optreden.

Windenergie, postcoderoosregeling en grote gebouwen
De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Wiebes onderzoekt of ook grotere gebouwen – zoals scholen of kantoren – in de regeling kunnen worden opgenomen. Deze gebouwen verschillen in de omvang van hun opweksystemen, maar ook in hun energie-verbruikstarieven. De minister kijkt hoe de regeling deze groep goed kan bedienen zonder dat de regeling te ingewikkeld wordt. Verder onderzoekt hij of de Postcoderoosregeling voor ondersteuning van energiecoöperaties kan overgaan in een terugleversubsidie.

Details van regeling deze zomer bekend
Omdat de terugleversubsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren, komt er 1 loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) waar huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken. De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

Uitgangspunten terugleversubsidie
In zijn kamerbrief heeft Wiebes in grote lijnen weergegeven hoe hij de terugleversubsidie wil vormgegeven:

 • De nieuwe subsidieregeling start in 2020 en zal jaarlijks worden opengesteld voor nieuwe aanvragen zolang de terugverdientijd voor zonnepanelen zonder stimulering nog ruim boven de 7 jaar ligt.
 • De subsidieregeling staat open voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit invoeden op het elektriciteitsnet. De regeling geldt dus ook voor andere hernieuwbare energiebronnen dan zonne-energie, bijvoorbeeld windenergie.
 • De terugleversubsidie geldt vanaf 2020 ook voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en nu gebruikmaken van de salderingsregeling. Voor deze groep kan een soepele overgang worden vormgegeven.
 • De terugleversubsidie geldt uitsluitend voor de op het elektriciteitsnet ingevoede hernieuwbare elektriciteit en dus niet op het directe eigen verbruik achter de aansluiting. Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de  aansluiting, betalen kleinverbruikers ook na 2020 geen energiebelasting en ODE.
 • Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie ga ik uit van een terugverdientijd van gemiddeld circa 7 jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn. Het kabinet stelt de hoogte van de subsidie vast na consultatie met de markt.
 • Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld en van dekking voorzien binnen de begroting van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hierbij wil het kabinet de regeling kosteneffectief inrichten om overstimulering te voorkomen.
 • Uitgangspunt voor de uitvoering van de terugleversubsidie is om consumenten optimaal te faciliteren. Dat betekent dat er 1 loket komt bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) waar kleinverbruikers een beschikking voor een terugleversubsidie kunnen aanvragen. De uitbetaling van de terugleversubsidie vindt plaats door de energieleveranciers via de energienota om de verrekening zo eenvoudig mogelijk te maken voor consumenten.

Wiebes: 6 gigawattpiek in 2030 via huishoudens
Wiebes schrijft in de kamerbrief te verwachten dat er naar verwachting in 2030 meer dan 6 gigawattpiek aan zonnepanelen bij huishoudens zal worden gerealiseerd. Dat betekent dat volgens de minister te zijner tijd zo’n 1,5 tot 2 miljoen huishoudens zelf elektriciteit opwekken met behulp van zonnepanelen.

3 redenen voor keuze van terugleversubsidie
Wiebes meldt dat er 3 overwegingen zijn waarom hij de voorkeur geeft aan een terugleversubsidie boven een investeringssubsidie:

 • De terugleversubsidie geeft de beste stimulans om te zorgen dat de zonnepanelen optimaal (blijven) produceren.
 • In tegenstelling tot een investeringssubsidie kan bij een terugleversubsidie een soepele overgang worden vormgegeven voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. De investeringskosten voor zonnepanelen waren in het verleden aanzienlijk hoger dan nu. Daardoor zijn sommige bestaande productie-installaties nog niet terugverdiend.
 • Uit gesprekken met partijen en 2 brede stakeholdersbijeenkomsten blijkt dat de terugleversubsidie het grootste draagvlak geniet bij de betrokken partijen waaronder de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), Holland Solar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis onder andere omdat deze variant zorgt voor een geleidelijke overgang vanuit salderen en de vermeende nadelige effecten van een  investeringssubsidie op de markt zoals stop-en-go-effecten beter kunnen worden voorkomen.

In de zomer zal minister Wieebs de Tweede Kamer infomeren over de nadere vormgeving van de terugleversubsidie en welke wetswijzigingen nodig zijn om de terugleversubsidie in 2020 in te voeren.

Verder lezen “Minister Wiebes: salderingsregeling zonnepanelen vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar”

‘Nog ruimte voor 145 miljoen zonnepanelen op huizen’

Nog ruimte voor 145 miljoen zonnepanelen op huizen – Cobouw

Vrijwel alle huizenbezitters staan positief tegenover woningisolatie. Hoge kosten vormen echter nog vaak een belemmering om de woning aan te passen. Dit blijkt uit onderzoek van dat marktonderzoeksbureau GfK in opdracht van de Volksbank hield onder ruim 1.100 respondenten.

Zeven op de tien trof al energiebesparende maatregelen

Zeven op de tien huizenbezitters heeft al energiebesparende aanpassingen aan hun woning gedaan en een stijgend aantal is dit van plan, blijkt verder uit het onderzoek. Vaak plaatste men isolerend glas of een HR-ketel. Dit om te besparen op energiekosten en het wooncomfort te verbeteren. Maar een sterk groeiende groep doet dit ook omdat het goed is voor het milieu (van 33 procent in 2015 tot 52 procent in 2017).

Maatregelen zijn vaak te duur

Driekwart van de respondenten staat ook positief tegenover zonnepanelen. Wel denkt men dat deze maatregelen vrij kostbaar zijn en dat is meestal de reden de woning niet aan te passen, stellen de onderzoekers. Maurice Oostendorp, CEO van de Volksbank: “Drie van de vier woningen zijn niet goed geïsoleerd en er is nog ruimte voor 145 miljoen zonnepanelen. Als we dit benutten, dan kunnen we 40 procent van onze elektriciteit uit de zon halen. Kansen genoeg dus om verder te verduurzamen.”

Al sterke groei van zonnepanelen

Volgens het Nationaal Solar Trendrapport dat woensdag werd gepubliceerd, is de plaatsing van zonnepanelen het afgelopen jaar flink gegroeid in Nederland. Het gaat om een toename van 60 procent ten opzichte van 2016. Overigens gaat dit niet alleen over huizen, maar ook over zonnepanelen op bijvoorbeeld kantoorpanden.

Nationaal Solar Trendrapport: 853 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2017

Nationaal Solar Trendrapport: 853 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd

In Nederland is er in 2017 853 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd, dat is een groei van 60 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport.

Het Nationaal Solar Trendrapport, een publicatie van Good!/Solar Solutions waarbij Solar Magazine als partner fungeert, wordt 24 januari gepresenteerd tijdens de Solar Business Day in Apeldoorn. Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse zonne-energiesector inmiddels 9.009 banen telt en in 2017 een omzet behaalde van circa 3 miljard euro. Van de 853 megawattpiek nieuw pv-vermogen werd 437 megawattpiek ‘zakelijk’ geplaatst en 415 megawattpiek door particulieren.

Het geïnstalleerde vermogen zorgt ervoor dat 2,2 procent van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie nu van zonnepanelen afkomstig is. Hierdoor staat ook vast dat Nederland in het eerste kwartaal van 2018 de mijlpaal van 3 gigawattpiek aan pv-vermogen zal bereiken.

Nederland heeft sinds 2010 jaarlijks de volgende hoeveelheid zonnepanelen verwelkomd:

2010: 90 megawattpiek (21 megawattpiek nieuw geplaatst).
2011: 149 megawattpiek (59 megawattpiek nieuw geplaatst).
2012: 369 megawattpiek (220 megawattpiek nieuw geplaatst).
2013: 746 megawattpiek (377 megawattpiek nieuw geplaatst).
2014: 1.048 megawattpiek (302 megawattpiek nieuw geplaatst).
2015: 1.515 megawattpiek (467 megawattpiek nieuw geplaatst).
2016: 2.049 megawattpiek (534 megawattpiek nieuw geplaatst).
2017: 2.902 megawattpiek (853 megawattpiek nieuw geplaatst).
(bron: 2010 tot en met 2016, Centraal Bureau voor de Statistiek, bron: 2017, Nationaal Solar Trendrapport)

Uit het trendrapport blijkt verder dat in Nederland in 2017 13 miljoen zonnepanelen werden geïmporteerd, goed voor 1,7 miljard euro (red. het overgrote gedeelte hiervan werd ook weer geëxporteerd naar andere Europese landen). Daarbij is inmiddels 40 procent van deze zonnepanelen uit Vietnam afkomstig en ‘slechts’ 13 procent uit China. In 2015 kwam nog ruim de helft uit China.

Belangrijkste hoofdlijnen
Andere onderzoeksresultaten die in het Nationaal Solar Trendrapport naar voren komen zijn:

 • In 2017 werden er gemiddeld 12,4 zonnepanelen op een huis geïnstalleerd.
 • Het gemiddeld vermogen per geïnstalleerd zonnepaneel is 278 wattpiek.
 • Kristallijn zonnepanelen behalen een marktaandeel van ruim 97 procent, te weten 60 procent voor monokristallijn silicium en 37 procent voor polykristallijn silicium zonnepanelen. Dunne film zonnepanelen behalen een marktaandeel van ruim 2 procent.
 • Ruim 35 procent van de respondenten wil binnen 2 jaar energieopslag in zijn portfolio opnemen.

 

Het volledige Solar Trendrapport is hier te downloaden

 

Regeerakkoord: ‘In 2020 al terugleversubsidie als alternatief voor salderingsregeling invoeren

Regeerakkoord: ‘In 2020 al terugleversubsidie als alternatief voor salderingregeling invoeren’ – Solar Magazine 

In het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie geformuleerd om al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren. Als alternatief wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie ingevoerd.

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) presenteerden op dinsdag 10 oktober het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Achtergrond van de maatregel om de salderingsregeling aan te passen is het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen. Dat is ambitieuzer dan de Europese verplichting die ‘Parijs’ Nederland oplegt. Dit betekent een extra CO2-reductie van 56 megaton. 1 megaton moet hierbij gerealiseerd worden door de uitrol van extra zonne-energieprojecten. Een zelfde besparing is weggelegd voor energiezuinige verlichting en 4 megaton voor extra wind op zee. Het sluiten van de kolencentrales levert 12 megaton op.

Terugleversubsidie per 2020
Over het salderen is in het regeerakkoord het volgende te lezen: ‘De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.’

Op verzoek van de informateur heeft het Centraal Planbureau (CPB) het beleidspakket van de coalitiepartijen doorgerekend. De doorrekening heeft als uitgangspunt de maatregelen van de financiële bijlage van het regeerakkoord die de informateur het CPB heeft aangeleverd. Over de salderingsregeling schrijft het CPB: ‘De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. … Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd, taakstellend voor 300 miljoen euro.’

Voor het invoeren van het alternatief voor de salderingsregeling wordt er geschoven met financiële middelen. De nieuwe regeling kost 213 miljoen euro in 2020 en 240 miljoen euro in 2021. Aan de andere kant wordt in deze jaren 207 miljoen euro (2020) en 240 miljoen euro (2021) minder uitgegeven aan de salderingsregeling. In de eerste 2 jaren van de nieuwe regeling zal de besparing dan ook miniem zijn. Structureel kan vanaf 2035 volgens het regeerakkoord echter 648 miljoen euro per jaar bespaard worden op de salderingsregeling en kost de nieuwe regeling vanaf 2021 jaarlijks 240 miljoen euro.

Prijs zonnepanelen blijft dalen – Milieu Centraal

Prijs zonnepanelen blijft dalen: Milieu Centraal

Amsterdam – De prijs van zonnepanelen is afgelopen jaar met bijna tien procent gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. In 2016 is het aantal woningen met zonnepanelen met vijfentwintig procent gestegen. Er kwamen ruim 100.000 daken met zonnepanelen bij.

“Een set van tien panelen kost nu 4.400 euro, in 2016 was dat nog 4.600 euro”, aldus woordvoerder Mariken Stolk. Daarbij is het vermogen per paneel gestegen van 260 Wattpiek in 2016 naar 270 Wattpiek per paneel in 2017. Samen levert dit een prijsdaling van bijna tien procent op.

Aantal zonnepanelen spectaculair gestegen

Eind 2016 hadden ruim 500.000 huizen zonnepanelen, een jaar eerder 400.000. Er zijn nu bijna vijf keer zoveel panelen als in 2010. Elf procent van de huizen met een eigen dak heeft er zonnepanelen op liggen.

Milieu Centraal rekende dit uit op basis van het geïnstalleerde vermogen aan zonnestroom, in combinatie met een inschatting over het vermogen per paneel en het gemiddeld aantal zonnepanelen dat mensen hebben.

Twee derde op woonhuizen

Uit gegevens van het CBS blijkt dat eind vorig jaar 2 GW aan vermogen van zonnepanelen in Nederland stond. De totale opbrengst is ruim 1,5 miljard kWh per jaar, genoeg voor het stroomverbruik van 470.000 huishoudens. Twee derde daarvan is geïnstalleerd op woonhuizen, de rest ligt op daken van bedrijven of boeren en in grootschalige zonneweiden.

57 procent Nederlanders schat prijs zonnepanelen te hoog in: Solar Magazine

57 procent Nederlanders schat prijs zonnepanelen te hoog in – Solar Magazine

57 van de Nederlanders denkt dat zonnepanelen duurder zijn dan daadwerkelijk het geval is. Vrouwen schatten zonnepanelen vaker duurder in dan mannen. Ook de terugverdientijd van zonnepanelen wordt vaak overschat.

43 procent van de Nederlanders denkt dat deze langer dan 10 jaar is. Dit alles blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting HIER klimaatbureau onder 1.062 respondenten. Bregtje Bos van het HIER klimaatbureau: ‘De aanschafprijs van zonnepanelen is voor veel mensen een drempel, maar die is lager dan veel Nederlanders denken.’

10 zonnepanelen kosten volgens het HIER klimaatbureau gemiddeld 4.600 euro inclusief installatie. Maar liefst 57 procent van de Nederlanders denkt echter dat de prijs hoger is dan 5.000 euro, waarvan bijna de helft zelfs meer dan 7.500 euro denkt. Vrouwen schatten de kosten van zonnepanelen vaker te hoog in dan mannen; 29 procent van de vrouwen denkt dat 10 zonnepanelen duurder zijn dan 7.500 euro tegenover 22 procent van de mannen.

Aan de andere kant schat 7 procent van de Nederlanders de prijs van zonnepanelen juist te laag in, namelijk lager dan 2.500 euro. Vooral mannen zijn optimistisch over de prijs, 11 procent van de mannen denkt dat 10 zonnepanelen goedkoper zijn dan 2.500 euro tegenover 3 procent van de vrouwen.

De terugverdientijd van zonnepanelen is volgens het HIER klimaatbureau gemiddeld 8 tot 10 jaar, maar 43 procent van de Nederlanders denkt dat deze langer is dan 11 jaar en ruim eenderde daarvan denkt zelfs langer dan 15 jaar. Ook hier zijn mannen iets optimistischer over dan vrouwen. Van de respondenten schat 8 procent de terugverdientijd te laag in, namelijk korter dan 5 jaar.

 

5.600 huishoudens gaan besparen op de energierekening met zonnepanelen

5.600 huishoudens gaan besparen op de energierekening met zonnepanelen

Solarteam BV tekent contract met GroenWest

Woningcorporatie GroenWest Woerden heeft een contract gesloten met Solarteam BV voor haar zonnepanelenprogramma. Hierbij worden ruim 5.600 woningen de komende vier jaar voorzien van zonnepanelen. GroenWest kiest vanuit haar duurzaamheidsambitie steeds vaker voor de toepassing van zonnepanelen. Dit wil GroenWest samen met het Solarteam met grote aantallen op de structurele wijze doorzetten in het ‘Groene Hart’.

Met dit omvangrijke programma wordt niet alleen een positieve bijdrage geleverd aan het klimaat, maar wor

den ook de woonlasten voor de huurders verlaagd. Met het plaatsen van zonnepanelen besparen huurders op hun energierekening. Het Solarteam, dat bestaat uit Weijerseikhout en Bos installatiewerken gaat de komende vier jaar wijkgericht aan de slag.